تگ

روستای شیخ مکان

قلعه پور اشرف ، قلعه ای بینظیر و تاریخی

قلعه پور اشرف، در 6 کیلومتری ضلع جنوب شرقی شهرستان دره شهر در روستای شیخ مکان قرار گرفته‌است.مطابق سنگ نوشته نصب شده بر دیوار ورودی قلعه، در سال 1335 هجری قمری،در این منطقه از دره شهر ساخته شده‌است.