تگ

روستای غار

نتیجه تصویری برای دره هفت غار نیشابور

دره هفت غار در استان خراسان رضوی در شمال نیشابور واقع شده است که از گذشته اینچنین نامیده می شده اما در این منطقه غاری وجود ندارد بلکه هفت غار استعاره از هفت تنگه یا وادی است. منطقه ای که غار هفتدره در آن واقع شده است در فصل گرم سال آب و هوایی معتدل دارد.