6 جای دیدنی در هُنگ کُنگ

6 جای گردشگری در هُنگ کُنگ، جاذبه های گردشگری چین

شهر هنگ کنگ از مهم ترین قطب های گردشگری  نه تنها در چین بلکه  در قاره آسیاست، جای که عناصر زیادی برای توریست چه از نظر طبیعت، تاریخ وفرهنگ را در خود جای داده.