معرفی آرامگاه شاه قاسم انوار

نتیجه تصویری برای آرامگاه شاه قاسم انوار

آرامگاه قاسم انوار در ۱۳۶ کیلومتری مشهد و در روستای لنگر در ۲۵ کیلومتری شمال غربی تربت جام با بنای آجری و در عین سادگی از عظمت و شکوه خاصی برخوردای است؛ فضاهای معماری این بنا شامل ایوان رفیع، خانقاه و گنبد خانه است.