جاهای دیدنی احمد سرگوراب| گیلانگردی جذاب

جاذبه ها و طبیعت زیبای احمد سرگوراب

اَحمَدسَرگوراب یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است.این شهر در بخش احمدسرگوراب شهرستان شفت قرار دارد.مردم این شهرگیلک هستند و به زبان گیلکی سخن می‌گویند.شغل اغلب آنهاکشاورزی است وکارهای صنعتی نیز یکی دیگر ازشغلهای دیگر مردم این شهر است.