دریاچه پریشان ، یکی از زیباترین دریاچه‌ های آب شیرین ایران

دریاچه پریشان یکی از زیباترین و بزرگترین دریاچه‌ های آب شیرین ایران و خاورمیانه است که در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون واقع شده است. این دریاچه به نامهای مو، پریشان و فامور نیز شناخته میشود. این دریاچه از جاذبه های گردشگری بالاده میباشد.