بهترین جاذبه های اسکو،یکی از کهن‌ترین شهرهای آذربایجان شرقی

بهترین جاذبه های اسکو،یکی از کهن‌ترین شهرهای آذربایجان شرقی

اسکو از کهن‌ترین شهرهای آذربایجان شرقی و محدود به شهرهای سهند، آذرشهر، مراغه و تبریز است. طبق نظر محققان اسکوی کنونی همان اوشکایای کهن است که در ماخذ آشوری آمده است.این شهر آب و هوایی ملایم و مرطوب دارد .