پناهگاه حيات وحش روچون

پناهگاه حيات وحش روچون

پناهگاه حيات وحش روچون کرمان در محدوده شهرستان بافت و به شکل خوشه‌ای در داخل پارک ملی خبر پراکنده بوده و شامل ۵ بخش است.پناهگاه حيات وحش روچون کرمان که از جاذبه های گردشگری بافت می باشد ، شامل پنج بخش است.