غار رودافشان یکی از جاذبه های گردشگری نزدیک به تهران

غار رودافشان یکی از جاذبه های گردشگری نزدیک به تهران

غار رودافشان یکی از جاذبه های گردشگری نزدیک به تهران است که در مجاورت روستایی به همین نام در شهرستان دماوند قرار گرفته است. غار رودافشان نام و پسوند آن را به گونه‌های متعدد و مختلف می‌نویسند: غار رودافشان دماوند، غار رودافشان فیروزکوه، غار رودافشان استان تهران، و غیره.