تگ

روستای موری

مرورگر
جاذبه زیبا و طبیعی آبشار طوف کما

آبشار طوف کما در شمال روستای موری در منطقه بخش چلو شهرستان اندیکا واقع شده و در دامنه های ارتفاعات تاراز از سلسله ارتفاعات زاگرس و از کوهی به نام کما سرچشمه میگیرد.این آبشار از جاذبه های قلعه خواجه،از سه شاخه تشکیل شده است.