سفر به روستای نجنه ، روستایی در دل جنگل های بلوط

سفر روستای نجنه ، روستایی در دل جنگل های بلوط

این روستا در شمال شرقی شهرستان بانه و در فاصله‌ی 38 کیلومتری از این شهرستان قرار گرفته است. مناطق دیدنی بانه بیشتر شامل روستاهایی که جنگل و طبیعت سرسبز دارند میباشد. اما روستایی که در فصلهای بهار و تابستان رنگ و بوی دیگری دارد، روستای نجنه بوده که چشمه ها و جوی های پر آب و باصفایی دارد.