جاهای دیدنی میناب ، هرمز کهنه گلستان خلیج فارس

جاهای دیدنی میناب ، هرمز کهنه یا اردشیر بابکان

میناب یا هرمز کهنه، بازمانده شهری است که بنای آن را به اردشیر بابکان نسبت می دهند. تاریخ میناب با تاریخ شهر هرمز باستانی درآمیخته است. این شهر با نام های منا، مناب، مینا، و مینو و … خوانده شده است. به دلیل نزدیکی با دریا و فراوانی رودهایش به … ادامه مطلب