پارک ملی کنتال یکی از زیباترین مناطق طبیعی استان آذربایجان شرقی

نتیجه تصویری برای پارک ملی کامتال

پارک ملی کنتال با وسعت ۷,۰۰۰ هکتار در شمال استان آذربایجان شرقی و مرز بین المللی با جمهوری ارمنستان قرار دارد. پارک ملی کنتال بخش شمال شرقی پناهگاه حیات وحش کیامکی محسوب میگردد که در سال ۱۳۹۰ به پارک ملی ارتقا یافته است.