پل دیدنی لاتیدان طویل‌ترین پل ایران

پل لاتیدان ، طویل‌ترین پل ایران

این پل بر روی رودخانه کول در جاده لار و۷۰کیلومتری غرب بندرعباس قرار داردو حدود سه برابر سی و سه پل اصفهان است. این پل طولانی ترین پل تاریخی ایران است که در سال ۱۳۷۲، به خاطر سیلی که در روستای نیم کار در شهرستان خمیر جریان پیدا کرد، از زیر خاک بیرون آمده است.