جاذبه های گردشگری و دیدنی گرمه

جاذبه های گردشگری و دیدنی گرمه

شهرستان گرمه در جنوب غربی استان خراسان شمالی  قرار گرفته و از شمال به شهرستان مانه و سملقان، از شمال غرب به استان گلستان، از غرب به استان سمنان، از جنوب و شرق به شهرستان جاجرم. اقتصاد این منطقه عمدتاً بر مبنای کشاورزی، دامپروری و در دهه ­های اخیر حمل و نقل و صنایع وابسته است.