تگ

روستای هرایین

مرورگر

جاده خاکی بعداز۶کیلومتر مارا به روستای مشانه درمجاورت قله قارقالان می رساند .بدون تردید د ر فصل بهار ودرپایان یک هفته کاری انجام یک سفر تفریحی-ورزشی وبازدید از زیبایی های این روستا فرح بخش وبه یاد ماندنی خواهد بود. روستای هرایین موقعیت جغرافیایی این روستای سرسبز در جنوب غربی استان قزوین قرار دارد. که از جنوب به کوههای خرقان که مرز مشترک دو استان قزوین و همدان می...