غار اشکفت یزدان غاری بزرگ و منحصر به فرد

غار اشکفت یزدان غاری بزرگ و منحصر به فرد

غار اشکفت یزدان در روستای هفتهر در کوه بلندی به نام اشگفت قرار دارد که در ۷۰ کیلومتری اردکان است.غار اشكفت که از جاذبه های گردشگری اردکان می باشد،يكی از معروفترين غارهای موجود در پهنه استان يزد است.