تگ

روستای هلانی

مرورگر
نتیجه تصویری برای دریاچه مارمیشو

دریاچه مارمیشو در ۴۵ کیلومتری غرب شهر ارومیه و در نزدیکی مرز دو کشور ایران و ترکیه واقع شده است و دریاچه ای است که مانند نگینی درخشان بین کوهستان گیر افتاده است. برای رسیدن به این دریاچه باید از چندین روستا به نام های پسان، بانی و روستای هلانی رد شوید.