جاهای دیدنی قهاوند ، باغ های بزرگ انگور

جاهای دیدنی قهاوند

قَهاوَند شهری در استان همدان ایران است. قهاوَند مرکز بخش شرا شهرستان همدان است.از روستاهای بزرگ بخش قهاوند می‌توان به روستای کوزره اشاره کرد.اکثر ساکنان این شهر به کشاورزی و کامیون‌داری مشغولند و بیشترین محصولات کشاورزی این روستا می‌باشد.