جاهای دیدنی گلپایگان ، سرزمین چهار اقلیم ایران‌زمین

جاهای دیدنی گلپایگان ،

گلپایگان، سرزمین چهار اقلیم ایران‌زمین، از دیگر شهرهای تاریخی و کهن کشور است که در استان اصفهان قرار دارد. به نظر می‌رسد پیشینه‌ی تاریخی این شهر به زمان حکومت سلسله‌ی کیانیان، دوران پارینه‌سنگی میانه و نوسنگی بازمی‌گردد که در گذشته به «وردپاتکان» یا «سرزمین گل‌های سرخ»، شهرت داشته است.