معبد مهر ورجوی با قدمتی بیش از سه هزار سال

معبد مهر ورجوی با قدمتی بیش از سه هزار سال

معبد مهر مراغه با قدمتی بیش از سه هزار سال، میراثی ارزشمند از پیشینه تاریخ و تمدن کهن خطه آذربایجان بوده و جزء چهار معبد باقی مانده از دوره اشکانی و از نیایشگاه‌های پیروان آیین مهر محسوب می‌شود که به صورت بنایی صخره‌ای در دل زمین کنده شده است.