جاذبه طبیعی آبشار تنگ زندان ، از بزرگترین آبشارهای ایران

جاذبه طبیعی آبشار تنگ زندان ، از بزرگترین آبشارهای ایران

این آبشار در دره تنگ زندان در منطقه حفاظت شده سبز کوه روبری قله کلار قرار دارد. کرودی کن در زبان محلی مرکب از کلمه های کر به معنای مه و دی به معنای دود است نامی زیبا برای این آبشار که به خاطر ریزش آب از ارتفاع بالا و باد که باعث معلق شدن ذرات ریز آب در آسمان می شود به آن داده شده است.