تگ

روستای وطن

مرورگر
روستای زیبا و سرسبز وطن

روستای زیبا و سرسبز وطن که  در دل کوهها و در ارتفاعات سرسبز و جنگلهای انبوه قرار گرفته است.این روستا در بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر می باشد.از غذاهای محلی این روستا ترشو می باشد.اغلب مردم روستای وطن شالیکار هستند و برنج مورد نیاز خود را تامین میکنند .