آبشار اسپه او ، از جاذبه‌های طبیعی مازندران

آبشار اسپه او ، از جاذبه‌های طبیعی مازندران

یکی از جاذبه‌های طبیعی بهشهر در استان مازندران، آبشار اسپه او نام دارد که در ۳۰ کیلومتری بهشهر در نزدیکی روستای پاسند، در ارتفاعات رشته‌‌کوه البرز در منطقه هزار جریب قرار گرفته است. آبشار اسپه‌او،‌ آبشاری پلکانی و کاسه‌ای است که حوضچه‌های آهکی متعددی در ۷ طبقه دارد.