قصر آینالو از مناطق گردشگری استان آذربایجان شرقی

قصر آینالو از مناطق گردشگری استان آذربایجان شرقی

کمپینگ و یا منطقه حفاظت شده آینالو از توابع بخش خداآفرین شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی واقع شده است.این منطقه در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر کلیبر و در 15 کیلومتری روستای عاشقلو (ساحل ارس) و در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا قرار دارد.