تگ

روستای پيران

مرورگر
جاذبه زیبای روستای پيران سرپل ذهاب

روستای «پیران» از توابع بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه، با مختصات جغرافیایی ۴۵ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۲۹ دقیقه عرض شمالی.روستای پیران، یکی ازروستاهای هدف گردشگری از توابع بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب ،است.