تگ

روستای چنشت

جاهای دیدنی خراسان جنوبی در تابستان

این استان با داشتن شرایط اقلیمی خشك و بیابانی، باغ ها و قلعه های تاریخی، چشمه های آبگرم و سرد، روستاهای شگفت، كویر بكر و آثار گردشگری بی نظیر، مجموعه ای از دیدنی های طبیعی تاریخ را در معرض بازدید مسافران قرار می دهد.

جاذبه های دیدنی و گردشگری سربیشه

سربیشه مرکز شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی است.شهر سربیشه در فاصله 66 کیلومتری بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی واقع گردیده است .قدمت « شهرستان سربیشه » به زمان زرتشتیان بر می گردد .