تگ

روستای چگنی

مرورگر
لومار

لومار شهری است در استان ایلام ایران.  لومار مرکز بخش شیروان در شهرستان شیروان و چرداول است.مردم لومار کُرد زبان و شیعه دوازده‌امامی هستند.