تگ

روستای کلاته

مرورگر
معرفی آرامگاه شیخ حسن جوری رهبر نهضت سربداران

آرامگاه شیخ حسن جوری در ۸۵ کیلومتری شهر میامی،برروی تپه ای در ۲ کیلومتری روستای کلاته میرعلم فیروزآباد حوالی روستای فرومد است.این آرامگاه از جاذبه های میامی،متشکل از یک اتاق ۳ در است در قسمت شمالی شهر قدیمی جور قرار دارد و از خشت خام ساخته شده.