تگ

روستای کلیایی

مرورگر
معرفی روستای کلیایی

روستای کلیایی یکی از روستاهای دیدنی بخش ماهیدشت در استان کرمانشاه است . این روستا نزدیکترین روستا به شهرستان ماهیدشت است و کمتر از ۲ کیلومتر با آن فاصله دارد .روستایی دیدنی و قابل تامل و تعمق . روستایی با حیاط های بزرگ و فضای های وسیع و دیدنی.

0102031

ماهیدشت یکی از بخش های تابع شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه در غرب ایران است.ماهیدشت قلعه و شهری از نواحی شهر کرمانشاه است. مردمان ماهیدشت از اقوام کلهر سنجابی و زنگنه و لک هستند. گویش مردمان ماهیدشت کردی کلهری است .