آرامگاه پوریای ولی کجاست؟

آرامگاه پوریای ولی کجاست؟

پوریای ولی یکی از پهلوانان ایرانی است و نسبت به موقعیت آرامگاه دو نظریه وجود دارد. یک روایت مقبرهٔ او را در شهر خوی، استان آذربایجان غربی می‌‌دانند. آرامگاه دیگری نیز منسوب به وی در شهر خیوه ازبکستان وجود دارد.