جاهای دیدنی شاهرود

جاهای دیدنی شاهرود

شهرستان شاهرود دارای فرمانداری ویژه است و مرکز این شهرستان شهر شاهرود می‌باشد و در شمال شرقی کشور ایران قرار دارد.