روستای آهو کجاست؟

روستای آهو کجاست؟

روستای آهو در شهرستان آشتیان یکی از روستاهای هدف گردشگری در استان مرکزی سرزمین آفتاب است که می‌تواند گزینه مناسبی برای تفریح گل و گشت مسافران باشد. این روستا ازغرب به روستای گرکان، از سمت شمال به تفرش و از شرق به روستای فوجرد منتهی می‌شود.