جاذبه های دیدنی و زیبای شهر منوجان

جاذبه های دیدنی و زیبای شهر منوجان

مَنوجان(مینوجهان) شهری است در استان کرمان. این شهر مرکز شهرستان منوجان در این استان است. ش‍ه‍رس‍ت‍ان م‍ن‍وج‍ان در دشتی گرم و مرطوب و نسبتاً وسیع واقع شده‌است.محصولات این شهرستان مرکبات و سیفی جات می‌باشد