روستای سیه بنوئیه کجاست؟

روستای سیه بنوئیه کجاست؟

روستای ديدنی سيه بنوئيه در ۵ كيلومتری رابر به عنوان يكی از روستاهای پلكانی كشور می باشد که در شرق آن روستای شهید پرور و نمونه گنجان و در غرب آن روستای ننیز علیا و در جنوب آن روستای گلینوئیه و در شمال آن کوه لاله زار (کوه شاه) قرار گرفته است.