آبشار وزن بن ، آبشاری زیبا در استان گیلان

آبشار وزن بن ، آبشاری زیبا در استان گیلان

آبشار وزن بن دراستان گیلان واقع است. این آبشار زیبا در مسیر جاده قدیمی گنجار به امام زاده اسحق قرار دارد و در منطقه سفیدمزگی واقع شده است. از مسیر قدیمی شالما به امامزاده اسحق نیز قابل دسترسی است.