بقعه امامزاده قاسم و زید از بناهای تاريخی استان لرستان

بقعه امامزاده قاسم و زید از بناهای تاريخی استان لرستان

بقعه امامزاده قاسم(ع) يكی از بناهای تاريخی استان لرستان در غرب ايران است كه قدمت آن به قرن هشتم هجری و دوره ايلخانی می‌رسد، اين آرامگاه در روستای امامزاده قاسم در دهستان چاپلق (گاپله) از توابع شهرستان ازنا و در دشت جاپلق واقع شده است.