آبشار لندی ، از آبشارهای دائمی و زیبای کشور

آبشار لندی ، از آبشارهای دائمی و زیبای استان چهارمحال و بختیاری

آبشار لندی در موقعیت جغرافیایی N315111 E501852 در استان چهارمحال و بختیاری واقع است. آبشار لندی یکی از آبشارهای دائمی و زیبای استان چهارمحال و بختیاری است که در منطقه شلیل از توابع شهرستان اردل قرار گرفته است. طول تقریبی این آبشار متر40 و عرض تاج آن 3 متر است.