تگ

روستای گوشخانی

مرورگر
سفر به روستای زیبا و گردشگر پذیر نسل

روستای زيبا و گردشگر پذير در 9 كيلومتری شهر سروآباد مركز اين شهرستان كه در دهستان رزاب بخش مركزی واقع است. موقعيت و وضعيت جغرافيايی روستای نسل به مختصات طول جغرافيايی 26/ 46 و عرض جغرافيايی 18/35 و ارتفاع متوسط هزار و 540 متر كه در 12 كيلومتری جنوب شرق شهر سروآباد قرار گرفته است.