معرفی روستا و قلعه کاسین بهمراه تصاویر آن

معرفی روستا و قلعه کاسین بهمراه تصاویر آن

روستای کاسين از توابع بخش مرکزی شهرستان ورزقان، با مختصات جغرافيايی 46 درجه و 36 دقيقه طول شرقی و 38 درجه و 32 دقيقه عرض شمالی، در 5 کيلومتری شهر ورزقان واقع شده است. اين روستا از شمال به روستاهای علويق و سرخه ديزج محدود میشود.