دیدنی های زیبای فاروج، فاروج پایتخت آجیل ایران

دیدنی های زیبای فاروج، فاروج پایتخت آجیل ایران

شهرستان فاروج یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. از فاروج به عنوان پایتخت آجیل ایران یاد میشود.شهرستان فاروج دارای مردمانی کرد، فارس و ترک زبان است که با خشکبار، آجیل و انواع برگه‌های میوه‌اش در کشور مشهور شده است.