جاهای دیدنی بهشهر ، بهشت طبیعی ایران زمین

جاهای دیدنی بهشهر ، بهشت طبیعی ایران زمین

بهشهر یکی از شهرهای شرقی استان مازندران است که جذابیت‌ها و زیبایی‌هایش را مدیون طبیعت بی‌نظیرش و شاهان دوره صفوی است. شاهان صفوی نام «بهشهر» را برای این شهر زیبا برگزیده‌اند که به معنای «بهترین و شریف‌ترین شهر» است.