آیا شما ممنوع الخروج هستید ؟

آیا شما ممنوع الخروج هستید ؟

سامانه استعلام ممنوع الخروجی برای افرادی است که به دلایل متعدد با حکم ممنوع‌الخروجی روبه‌رو می‌شوند و به‌موجب این حکم از خروج آن‌ها از کشور جلوگیری به عمل می‌آید. عدم استعلام حکم ممنوع‌ الخروجی از قبل، می‌تواند برنامه‌ی سفر افراد را تحت تأثیر قرار دهد.