کارناوال ونیز ، بزرگ‌ترین جشن شهر ونیز در ایتالیا

کارنوال ونیز ،  بزرگ‌ترین جشن شهر ونیز در ایتالیا

هر ساله مردم از دور و نزدیک به بزرگ‌ترین جشن شهر ونیز در ایتالیا می‌پیوندند. کارناوال ونیز با جماعتی از لباس‌های باظرافت، نمایی رنگارنگ، حجمی از صداها و آوازها و رویدادهایی هیجان‌انگیز شهر را به تصرف خود در می‌آورد.