تگ

رُدز

مرورگر
جاهای دیدنی رُدز یونان

رُدز (Rhodes) یکی از بزرگترین و حاصلخیزترین جزایر یونان است و به داشتن سواحل زیبا، بقایای باستانی، شهر متعلق به قرون وسطی، آب و هوای معتدل آفتابی در تمام طول سال و صخره های پوشیده از رز معروف است.