جاذبه های گردشگری و دیدنی خرامه

جاذبه های گردشگری و دیدنی خرامه

شهرستان خرامه واقع در استان فارس در ۷۵ کیلومتری شرق شیراز و مرکز استان قرار دارد. شهرستان خرامه دارای دو شهر خرامه و سلطان شهر می‌باشد. خرامه دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است.لهجه وگويش:از نظر لهجه وگويش به جز عشاير و روستانشينان لهجه ای نزديك به مردم شيراز دارند.