تگ

ریشه دارترین کشورهای جهان

مرورگر
ایتالیا رکورددار میراث جهانی یونسکو ! ایران در کدام رتبه قرار دارد ؟

صحت اینکه ایتالیا رتبه ی نخست تعداد میراث ثبت شده در فهرست آثار جهانی یونسکو را دارد را میتوان با تحقیقات بیشتر متوجه شد و اینکه ایران رتبه ۱۰ این مهم را دارد کمی عجیب است. اینکه ایران از ریشه دارترین کشورهای جهان می باشد بر کسی پوشیده نیست بی بدیل بودن کشور عزیزمان نه فقط برای ساکنین این مرزو بوم بلکه برای آحاد جوامع ثابت شده است.