ارزانترین شهرهای اروپا

ارزانترین شهرهای

سفر به دور اروپا آرزوی خیلی هاست اما وقتی حرف از عمل می شود می بینیم که اروپا می تواند واقعا گران باشد و برای مثال شهرهایی مثلپاریس، لندن و ژنو واقعا جیبتان را خالی می کنند و تقریبا این که بتوانید سفر مقرون به صرفه ای در یکی از این شهرها داشته باشید محال است. اما شهرهای ارزان در اروپا وجود دارد، شهرهای زیبایی که هم می توان از آن ها لذت برد و هم همزمان بودجه ی زیادی صرف نکرد.