تفريحات خنک برای فرار از گرمای تابستان

تفريحات خنك برای فرار از گرمای تابستان

تابستان با گرمایش امان خیلی‌ها را بریده و بسیاری علاوه بر درگیری‌های زندگی شهری، از این گرما کلافه و فراری‌اند. تعطیلی مدرسه‌ها در تابستان این فرصت را به خانواده‌ها می‌دهد تا سفرهای بیشتری داشته باشند.