آداب و رسوم و فرهنگ مردم ارمنستان

آداب و رسوم و فرهنگ مردم ارمنستان

اگر قصد سفر به ارمنستان را دارید و فکر می‌کنید چون همسایه‌ی ایران است، از  یاد گرفتن فرهنگ آن‌ها بی‌نیازید، سخت در اشتباه هستید.

ارمنستان، کشور کوهستانی کوچکی است که استقلال خود را در سال 1991 به دست آورد.